Περιβάλλον για όλους: Βιοδιασπώμενα πλαστικά – Μια πιθανή λύση στο πρόβλημα των πλαστικών απορριμμάτων

Μια πλαστική σακούλα χρησιμοποιείται για περίπου 15 λεπτά και ρυπαίνει τον πλανήτη για πάνω από 400 χρόνια!

Ως λύση στο μεγάλο αυτό περιβαλλοντικό πρόβλημα, προτείνεται η χρήση βιοδιασπώμενων πλαστικών από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, όπως το καλαμπόκι και το ζαχαροκάλαμο.

Τα πλαστικά αυτά αποικοδομούνται από μικροοργανισμούς, μέσω δηλαδή ενός φυσικού συστήματος ανακύκλωσης. Μοιάζουν με τα συμβατικά πλαστικά σε όψη και υφή, με τη διαφορά ότι είναι πλήρως βιοδιασπώμενα και κομποστοποιήσιμα. Δεν επιβαρύνουν την υγεία μας από τις τοξικές ουσίες που εκλύονται από τα συμβατικά πλαστικά και κατά την παραγωγή τους δεν εκλύονται αέρια του θερμοκηπίου. Επιπρόσθετα, η χρήση τους μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της γονιμότητας του εδάφους, στη χαμηλή συσσώρευση των ογκωδών πλαστικών υλικών στο περιβάλλον και στη μείωση του κόστους της διαχείρισης των αποβλήτων.

Το μεγάλο τους μειονέκτημα, όμως, είναι ότι τα βιοδιασπώμενα πλαστικά απαιτούν ειδικές συνθήκες για να αποικοδομηθούν σωστά και αν δεν τύχουν σωστής διαχείρισης, μπορούν να επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα για το περιβάλλον, λόγω της παραγωγής επιβλαβών αερίων του θερμοκηπίου, κατά τη διάσπασή τους.

Συνεπώς, η απόρριψη απορριμμάτων αποτελεί ουσιαστικά ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί κυρίως με την αλλαγή στάσεων και όχι με την αλλαγή των προϊόντων. Τα βιοδιασπώμενα πλαστικά είναι χρήσιμα υλικά, η λύση, όμως, στο πρόβλημα των πλαστικών απορριμμάτων βρίσκεται τελικά στη σωστή και περιορισμένη χρήση τους!

 

πηγή:  https://kanali6.com.cy/