39 Τόνοι πλαστικών στην Ιθάκη, Πηγή Βασίλης Σαρημπαλίδης