0 Καλαμάκια, μπατονέτες, ποτήρια, πιάτα τέλος: 10 πλαστικά που καταργούνται

Από το Σάββατο 3 Ιουλίου, έχουν τεθεί σε απαγόρευση χρήσης 10 πλαστικά προϊόντα, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2020 με στόχο τη μείωση των πλαστικών και των επιπτώσεων που έχουν στο περιβάλλον.

  1. Μπατονέτες
  2. Πλαστικά μαχαιροπίρουνα
  3. Πλαστικά πιάτα
  4. Πλαστικά καλαμάκια
  5. Πλαστικοί αναδευτήρες ποτών
  6. Πλαστικά στηρίγματα μπαλονιών εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις
  7. Περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ)
  8. Περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ), καθώς και τα καπάκια και τα καλύμματά τους και
  9. Κυπελλάκια για ποτά από διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ), καθώς και τα καπάκια και καλύμματά τους.
  10. Προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη.

Υπενθυμίζεται ότι για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η απαγόρευση χρήσης των ανωτέρω πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Ο νόμος 4736/2020

Στην Ελλάδα η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Κοινοτική Οδηγία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2020 με την ψήφιση του νόμου 4736/2020 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις».

Με βάση τον νόμο, προβλέπονται διάφορες διατάξεις για διάφορες κατηγορίες πλαστικών προϊόντων, οι οποίες θα ισχύουν σε διαφορετικές ημερομηνίες. Oρισμένα προϊόντα μιας χρήσης, τα οποία έχουν ανευρεθεί περισσότερο στις ακτές και για τα οποία διατίθενται εναλλακτικά προϊόντα, καταργούνται από σήμερα, 3 Ιουλίου 2021. Ωστόσο, για άλλες κατηγορίες πλαστικών προϊόντων όπως τα κυπελλάκια για ποτά ή οι περιέκτες τροφίμων θα αρχίσει σταδιακά η μείωσή τους προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι.

Η μείωση θα επιτευχθεί με διάφορους τρόπους όπως, για παράδειγμα, με την υιοθέτηση της εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος, με την υποχρέωση διάθεσης στο σημείο πώλησης επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών προϊόντων και χρήσης εναλλακτικών προϊόντων από υπηρεσίες catering, με αύξηση του ανακυκλωμένου πλαστικού στις φιάλες pet κ.λπ.

ΠΗΓΗ ΕΘΝΟΣ